STRATEGIE, TEST ȘI APARAT, PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII LAPTELUI, PRIN DETECTAREA ȘI ELIMINAREA MASTITELOR

                                   Revista VETERINARIA   nr 30  pg 30  2018

                                                                                                                                                                                                                         Radu Moga Mânzat

                                          REZUMAT

             A vorbi despre calitatea laptelui, însemnează a vorbi despre proprietățile nutritive, fizico-chimice, igienico-sanitare și organoleptice ale laptelui. Calitatea laptelui și lactatelor rămâne o problemă care, deși extrem de importantă, este minimalizată în practică , atunci când nu s-au identificat mijloacele eficiente care să o rezolve. Spre deosebire de covârșitoarea majoritate a testelor, care au ca obiect laptele muls și supus procesării, lucrarea de față are în vedere testarea calității laptelui care încă nu a fost muls (care încă nu a intrat pe flux prin mixare cu celălalt lapte), tocmai pentru ca, prin detectarea precoce a mastitelor să se prevină denaturarea și a laptelui normal, prin mixare cu lapte mamitic. În acest sens, în lucrarea de față se propune o strategie, un procedeu și un aparat electronic portabil ultraperformant, de concepție complet originală, care se aplică cow-side (lângă animal),  făcând posibilă creșterea calității laptelui livrat, fără cheltuieli suplimentare și fără deranjarea sau îngreunarea fluxului tehnologic, cu posibile importante beneficii pentru fermieri, procesatori și consumatori.
             În condițiile social-economice actuale, a penuriei tot mai evidente de forță de muncă instruită, în care perfecționarea și extinderea sistemelor de muls mechanic al vacilo și, mai nou, a mulsului automat (AMS), fără mulgători, a devenit o necesitate stringentă, chiar inevitabilă în viitorul apropiat, dar deocamdată frânată în principal tocmai de performanțele încă insuficiente ale instrumentelor de control al calității laptelui (21), Aparatul Milktester RMM și Strategia propuse mai jos, ar putea să constituie o soluție viabilă.  Intercalat online în sistem, în special datorită specificității și vitezei de testare de sub 1 sec/ probă, noul Aparat ar putea să constituie un remarcabil element de progres pentru toate sistemele tehnologice, de la mulsul tradițional și până la cel complet robotizat (19). (more…)


Posted in Profesional-stiintific and tagged , , , , , , by

A strategy, test and device for high quality milk

                                                                                          1.04.2018

SUMMARY

The paper presents a mastitis control strategy in dairy farms, suitable to all types of farms, from traditional milking to automatic milking systems (AMS).  For this purpose, every cow is tested 2-3 times a year, at those momentes when the animals are anyway confined or restrained  for technological or medical reasons, like: 4-6 days after parturition, at the moment of leaving maternity, when they are linked for hoofs trimming, artificial insemination, gestation control, various treatments, etc The tests are done cow side, with an original, portable,   ultraperforming  electronic device, entitled Milktester RMM.. The principle consists in quantifying the transmittance of a flux of electromagnetic ultraviolet radiation, which crosses unidirectionally 10 mm of milk.). Testing a sample from a quarter takes less than 1 second. That means 4 seconds for an udder, plus 1 sec for all calculations. It is the fastest milk tester of all that already exists, at this moment, dedicated to the same purpose. The result of each quarter are then compared to the other 3 quarters, following a particular algorithm, establishing whether there is evidence that one of them exceeds a certain value, considered normal. Milktester RMM  is the first cow side mastitis detector which detect not only  indirect markers, indicating an inflammation (like pH, electroconductbility, no. of cells), but exactly that physio-pathological alterations, wich are characteristic for mastitis milk, like, changes in homogeneity, color, consistency, and density.

Details can be found in the article published on the website www.radumogamanzat.ro  on the page Strategie, Test Cow Side și Aparat pentru Controlul Mastitelor

(more…)


Posted in Profesional-stiintific and tagged , , , , , by

SE POATE ȘI MAI RĂU !

   Se poate și mai rău!
Dăunăzi am primit un aviz de recomandată de la ANAF. M-am deplasat la poștă, mi-am plătit parcarea, am stat la o mică coadă, m-am legitimat și l-am ridicat. Era o scrisoare prin care mi se aducea la cunoștință că datorez ANAF-ului suma de 3 lei ca dobândă plus 2 lei ca penalizări, pe care trebuie să-i achit în cel mult două săptămâni, că de nu…..și urmau binecunoscutele amenințări. Nu știu pentru ce, câtă vreme eu mi-am achitat întotdeauna prompt toate obligațiile către ANAF și Fisc, și chiar în avans, pentru tot anul. Atât cât mi s-a spus de la casierie, fără să comentez. Am fost totuși nedumerit și am povestit asta cu indignare unei cunoștințe cu care m-am întâlnit a doua zi, cunoștință care m-a privit zâmbind, scoțând din buzunar un document asemănător cu al meu, primit tot ieri, în care era somat să achite suma de 1 leu dobândă (!), tot nu se stie pentru ce. Nu mi-a venit să cred. L-am cerut ca să-i fac o copie, și să-l păstrez ca document care atestă cât de nemărginită este prostia românească, atunci când se combină cu impostura și arivismul ! Mă refer în primul rând desigur la conducerea ANAF-ului, oameni burdușiți cu salarii grase, dar incapabili să înțeleagă mare lucru din obligațiile pe care le-ar fi impus înaltele posturi pe care le cumpăraseră. Să analizăm puțin situația. Ca să achiți o asemenea decizie de impunere trebuie să te deplasezi la sediul ANAF. Deplasarea cu mașina costă cel puțin 8 lei. Parcarea la subsolul instituției costă alți vreo 10 lei, pentru că durează. Timpul contribuabilului, cel puțin 10 lei, iar al funcționarelor care au ”descoperit evaziunea” , procesează somația și încasează factura, probabil. Plicul, timbrarea și salariul angajaților poștei, alți vreo 5 lei.
Adunați Dumneavoastră, că dacă o fac eu, mă enevez. Și toate astea pentru 1 leu !
Ați mai pomenit atâta prostie? Și dacă te gândești cu ce bani grei sunt plătiți acești conducători-impostori te apucă pandaliile. Dacă ar fi avut puțintică minte și ceva mai mult bun-simț, ar fi dispus ca sumele acestea insignifiante – ca de exemplu cele sub 20 de lei, respectiv cele mai mici decât costurile suportate de ANAF și contribuabil pentru achitarea lor- , apărute tot din vina lor, să fie trecute în contul contribuabilului și înghețate ca atare până la următoarea plată curenă pe care o va face contribuabilului. Cu care ocazie i se poate percepe și ”restanța” de câțiva leiuți. Simplu, nu? Simplu, correct și fără pierderi. În timpul care le-ar rămâne, funcționarii ar putea să se ocupe ceva mai mult de marii evazioniști, și s-ar putea realiza și ceva economii, concediindu-se vreo câteva mii de funcționari care se pare că taie frunză la câini. Eficiența ar fi însă maximă dacă s-ar începe concedierile de sus în jos. Nu-i vorbă că nu ar fi găsit de lucru și așa la pletora de angajați ai ANAF. De exemplu, pentru a achita suma de 1 leu datorat ca dobândă (nu se știe când și cum apărută) trebuie să scoți un număr, să aștepți răbdător până îți vine rândul (sau până prinzi rădăcini), după care te deplasezi spre un ghișeu, te cocâjezi în fața unui orificiu printr-un geam (plasat cât mai jos, astfel încât să pari cât mai umil), te legitimezi în în fața unei casierițe, care completează nu știu ce hârtiuță, pe care o înmânează altei casierițe, alăturate, căreia trebuie să-i înmânezi leul, și care ( dacă ai norocul să funcționeze sisemul) îți tipărește o chitanță. Simplu, nu?
Această întâmplare, deloc întâmplătoare, mi-a amintit de o replică din piesa de teatru a Ecaterinei Oproiu, întitulată ”Nu sunt turnul EIFFEL” , pe care am văzut-o în tinerețele mele la Timișoara, în care unul din personaje îl consola pe un altul, asigurându-l că ”ar fi putut fi mai rău, că întotdeauna se poate mai rău, că oricât de jos ai cădea, să fi mulțumit dacă rămâi acolo și nu cazi și mai jos, pentru că întotdeauna mai există un subsol și mai jos, respectiv ”un și mai rău” . Dar Dumnezeule, oare ce ne mai așteaptă?

Posted in Cugetari/Reflectii by

Săracele țări bogate

                                                                                          Prof .dr Radu Moga Mânzat

Ca în fiecare toamnă, ni se flutură prin față cu un iz de mândrie, ca fiind un succes al politicii autorităților și al învățământului românesc, numărul din ce în ce mai mare al studenților români care învață peste hotare, în țări ca Franța, Marea Britanie, Danemarca, SUA, Germania, Austria ș.a. În fapt, lucrurile stau exact invers: țările respective au motive de mândrie, nu noi. Afirm chiar că, la o analiză mai onestă reiasă că asistăm la una dintre cele mai uriașe și abominabile afaceri transfrontaliere, menită să spolieze România nu numai de posibilele sale capacități intelectuale și creative de top ale anilor următori, dar și de foarte importante prezente resurse materiale. O să încerc să mă explic, pentru cei ce vor să privească fenomenul în față. Nu pentru cei interesați în menținerea status quo-ului acesta, prefăcându-se că nu înțeleg cum stau lucrurile de fapt și cât de mult rău fac României.

Afirm că este o uriașă afacere profund dăunătoare pentru cetățenii României, dar foarte profitabiă atât pentru universitățile occidentalle (care nu fac nimic fără un profit în final), cât și pentru guvernanții și oamenii noștri politici. (more…)


Posted in Cugetari/Reflectii and tagged , by

FEBRA PORCINĂ AFRICANĂ (Pesta porcină africană)

  (more…)


Posted in Profesional-stiintific and tagged , , , by

ANOTHER WAY OF TESTING THE QUALITY OF COW’S MILK

 

ANOTHER WAY OF TESTING THE QUALITY OF COW’S MILK
Publicat în Lucr.St. FMV Timisoara, 2011

 

 1. MOGA MÂNZAT1,2, DIANA BREZOVAN1

 

1 Faculty of Veterinary Medicine, Timisoara, Calea Aradului 119, 300645 Romania

2 College of Veterinary Surgeons, Timis. Tel.0040766719381.

E-mail: radummoga@gmail.com

 

 

Summary

 

The principle of Transmittance (T) is proposed for a test to detect mastitis cow side with the aid of a portable electronic device, called Milktester RMM. Transmittance value depends on the concentration, color and homogeneity of a sample, crossed through by a beam of monochromatic electromagnetic radiation. Milktester RMM is o prototype designed to detect and quantify modifications of homogeneity and color which characterizes an abnormal milk, in accordance with the current Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament. The proposed optical device is able to measure, calculate and display, in a few seconds, the transmittance coefficient of intensity (TCI) and deviation coefficient (DC) which, in their turn, is influenced by at least three kinds of alterations: concentration in different substances, color and turbidity. Every reading for every quarter is taken into account and calculates by comparison to the average value of the other two quarters, belonging to the same animal, considered normal, healthy and taken as reference.

 

Key words: abnormal milk, milk tester, mastitis detection

 

One of the most widely debated issues along the elapse of time, both within food industry and in veterinary medicine, was the quality control of milk. From the chemical point of view, the problem was somehow easier to solve, but from the sanitary point of view, things appeared to be more difficult. It is well known that both clinical- and subclinical mastitis cause very important economic losses. Clinical mastitis produces losses in milk production, which must be discarded, and an overuse of medicines. Subclinical mastitis are also costly, because they are more numerous, clinical unapparent and therefore often neglected, their milk seems normal and acceptable for human consumption, but is reduced quantitatively, and has lower shelf-life and suitability for processing (2, 12). Therefore, many efforts were directed in the last half century in order to find increasingly improved methods and techniques of keeping under control subclinical mastitis. Among them, California Mastitis Test (CMT) and related techniques, Electroconductibility (EC) and Somatic Cells Counter (SCC) are now days the most widespread in practice, in spite of the fact that none of them are perfect and none of them could be taken as reference tests, because all of them give a certain percentage of false positive or negative reactions (8). But, the farmers never appreciate a technique which will determine them to discard an amount of milk by mistake diagnosticated as pathologic.

Mammary infection always leads to a lot of different physical and chemical changes in milk secretion, not simultaneously or proportionally installed, and therefore difficult to be diagnosed using a test based on a single modification, like pH, EC, SCC. That is why nowadays, beside the CMT, a number of new tests occurred, able to reveal two or three changes simultaneously, like: SCC-EC; EC-colorimetry; SCC-pH-colorimetry; SCC-pH-thermometry; SCC-EC-colorimetry and others (5, 4, 14, 16). An interesting approach to this subject was also made by Kamphuis et al. (2008) in a farm using automatic milking. Predictive value and correlation between three parameters – EC, color and production – were also studied. A new perspective concerning the mastitis control strategy has emerged in the last two decades, after Commission Directive 89/362/EEC (1989) specified that the milker is the person who must inspect the aspect of the milk and if any physical abnormality is detected, the milk must be considered abnormal and withheld from delivery (15). Let us note that the decision has nothing to do with SCC and, in this case, the status is by definition considered as clinical mastitis. According to this specification, milk can be considered normal and suitable for consummation if it does not exhibit modifications in homogeneity or color, regardless of the number of cells count (11). Therefore, lately, a certain part of researchersattention was somehow moved from the subclinical mastitis to the mild clinical mastitis, which produces abnormal milk. There also exists the opinion that between abnormal milk and SCC there is however a relationship, in the sense that abnormal milk will almost always have over then 200000 cells / mL and normal milk would have almost always less then 100000 cells / mL (11).

 

 

 

Materials and methods

 

The new test and device for the sanitary control of cow milk was conceived having as support the truism that the four samples of milk provided by the four compartments of a healthy udder, belonging to a healthy cow, must have similar physicochemical and biological characteristics. If one of the samples exhibits some differences that exceed a certain threshold, arbitrarily established, it reveals an abnormal milk and a pathological condition that should be considered either as subclinical or as clinical mastitis, depending on the magnitude of the deviation coefficient (DC) provided by the device. Summarizing, we can say that the new device, named Milktester RMM, serves to increase the macroscopic visual capacity, enabling the simultaneous recording and quantification of changes in concentration, color, and homogeneity of the milk, noticeable or unnoticeable to the direct naked eye examination.

The necessity to develop a sensor able to record and quantify changes of milk’s homogeneity and color, has been raised and forecast by many specialists, especially after Commission Directive 89/362/EEC (1989) established that the milker is the first person empowered to establish, simply by eye inspection, if a sample of milk may be considered normal or abnormal (7, 9, 15). Let’s note that, in this case, neither SCC nor other changes, visually unnoticeable, should be considered as criteria of differentiation between normal and abnormal milk.Thus, the most acute problem remained to develop a method for accurate measurements of homogeneity/consistency and color changes of milk, and then to establish the convenient threshold between normal and abnormal milk, valid for each farm and also to compare data registered for each mammary compartment with the average of the others,   belonging to the same animal, considered normal and taken as reference. In a way, this paper could be taken as an answer to the demand expressed by Hogeveen et al (2001, 2003) concerning the actual necessity of developing a new sensor able to detect and quantify milk color and consistency. Such trials, but with a different approach than ours, have already been undertaken and are cited in recent literature (8).

In order to be welcome in practice, such a device must meet several conditions, like that:

-To provide the most reliable results, preferably numerical quantifiable, closely correlated with those of the main diagnostic tests known and eventually taken as reference; -this is possible if the new device is able to detect simultaneously multiple changes that occur from the very beginning of the onset in a mammary infection;

-To be very quick and efficient; requiring very low-costs per sample;

-To be simple, requiring no particularly skilled labor;

-The tests have to be easily performed in farms with a portable device, or to be adapted to automatic milking. We assumed that, for the moment, all those conditions could be achieved most likely by optical means. It is generally known that a clinical mastitis produces abnormal milk, which is non-homogeneous, containing small gritty stuff or floaters, and changed color frequently to creamy, with changed density, more viscous or watery than normal. The subclinical mastitis produces milk with normal aspect at visual direct examination, but some of them – as it resulted from our subsequent research-, present however the same physical changes as clinical mastitis, but much more subtle, revealed only with special optical equipment. Just for this reason we conceived a device designed to indirectly measure the transmittance of a monochromatic radiation beam passing through a column of milk. The device was designed to process electronically the data obtained and display the results. Our tests showed that transmittance is influenced not only by the composition and concentration of the contained substances but also by color and suspended particles.

 

Results and discussions

 

The new device, conceived by Radu Moga Manzat and called Milktester RMM (13), currently found in the prototype stage, is an electronoptical device, designed to perceive and measure changes in composition, concentration, color and turbidity of a sample of milk crossed by a beam of monochromatic radiation. This is possible through indirect measurement of the intensity of the emerging radiations. The device is composed of: a monochromatic radiation source; a sensor; a display window; an accu-battery; a digital multimeter; a processor designed to calculate and compare the measurements and to display the result; a potentiometer; a switch; and a charger. On the cover of the device are located four buttons and four warning LEDs, one for each udder’s compartment, and one that triggers calculation and display instantly the result, as red color LED for compartment’s sample assessed as positive, and the green color LEDs corresponding to the compartments assessed as negative (normal milk). Red is assessed as positive for the sample for which the device has calculated a value that exceeds a certain threshold, arbitrarily established. It is possible for the device to detect sometimes simultaneously two positive samples, on the same animal. As appendixes, the device is accompanied by a partitioned tray for sampling, plastic rectangular vials of 3 mL and plastic pipette of 3 mL. The device is simple to use cow side, having a volume of only 15/12/5 cm and weighing less than 300g. In principle, the health status of each mammary quarter (Q) is assessed by dividing the absolute value (AV) read on screen for each Q, to the reference average value (RAV), specific for each animal. Thus, we obtain the discrimination procent (DP) wich is Q-specific, according to the equation: DP = 100×AV / RAV. Our unpublished investigations have shown that, in case of mastitis in one quarter, its AV may be greater or lesser than that of those unaffected (depending on the nature of the pathogen, the phase and form of infection). Therefore RAV is calculated for each animal according to the following procedure: the highest and the lowest values of the four read on the display for each animal are discarded and then the arithmetic average of the other two values is calculated. Te values of DP in excess of- or smaller than 100 are the deviation coefficient (DC) from RAV and serve at the assessment of each Q health state. The final evaluation is done by including PD obtained in a grid of eligibility, usually arbitrarily set somewhere between 5-15% or more, depending on the user’s requirements.

 

DC example of calculation                                                           Table no.1

 

                   Q          AV      RAV      DP        DC
       Anterior right          400        405        99        1
       Posterior right          455        405      112      12
       Anterior left          390        405        96        4
       Posterior left          410        405      101        1

 

Our preliminary tests of the device showed that a DC of up to 5% (5 DC) should not be considered because they are inherent and mainly due to inevitable biological differences among Q of the same animal. The more advanced is the infection, the more distant will be DP from 100, either over or under, and the higher will be the DC value. In the example above, only the right posterior Q has exceeded both the minimum compulsory threshold (5%) and even that arbitrarily fixed at 10%. The outcomes obtained by us in a field trial, in two different dairy farms, on 488 quarters are presented in table no.2.

 

 

 

 

 

The distribution on thresholds groups                                         Table no.2

 

     DC interval 0-5 0-10 0-15 15,1-25 25,1-50 50,1-100 >100
No q   reacted 404 450 474 9 2 2 1
% q     reacted 87,79 92,21 97,13 1,84 0,41 0,41 0,20

 

Argherie (2008), in her Academic Dissertation analyzed the correlation coefficient between the results obtained with Milktester RMM and other five tests. The highest correlation coefficient calculated, using Correl program, was 0.85 between TNCS and %Ne (Table 3) but a good correlation was also obtained between Milktester and %Ne (0.79), between Milktester and TNCS (070) and between Milktester and EC (0.70)

 

Correlation coefficient between Milktester RMM and other 5 tests

Table no.3

 

       TEST      C M T      E C M R M M     % Ne   T N C S     B E

 

       C M T          x      0.46      0.63      0.46      0.39     0.39

 

       E C      0.46        x      0.70            0.64      0.59     0.40

 

       M R M M      0.63      0.70        x      0.79      0.70     0.56

 

         % Ne      0.46      0.64      0.79        x      0.85     0.76

 

       T N C S      0.39      0.59      0.70      0.85        x     0.70

 

       B E     0.39      0.40      0.56      0.76      0.70      x

 

Legend: CMT-California Mastitis Test; EC-electroconductivity; MRMM-Milktester RMM; %Ne- percentage of neutrophils; TNCS- total no. of somatic cells;   BE-bacteriological examination.

Let us note that all measurements and calculations, including the final result, are accomplished electronically, in less than 8-10 seconds/cow, excluding the time of sampling. Collection and examination of samples were dan immediately before milking.

After the last Q recording, the R button (Result) is pressed and the device instantly displays the final result by staining in red the LED corresponding to the Q affected, who’s DC has exceeded the choused threshold. The other three LEDs turn green. The thresholds delineating a normal milk, supplied by a healthy udder from an apparently normal milk supplied by a subclinical mastitis may be fixed at 5%, and the threshold delineating an abnormal milk supplied by a clinical mastitis, are relative values, which could be arbitrarily set between 5-15 % or higher, and modified according with manufacturer’s requirement . It should be noted, however, that a high threshold will cause a high specificity but with lower sensitivity and vice versa (6) DC of an affected quarter is influenced by many factors- such as milk chemical composition, flakes and clots, watery appearance, SCC and color-, some of them upwards, others of them downwards. DC values are the result of simultaneously influence of all these parameters but, of course, some of them acting in opposite ways, could cancel each other out. A DC above the threshold chosen at 5% indicates, depending on the magnitude of DC, either: 1) a subclinical mastitis, with milk apparently normal -at regular visual examination-, but with noticeable changes in homogeneity and color, when is examined by the device or 2) a clinical mastitis, with abnormal milk –as a rule above 10%. In both cases there are an increased number of somatic cells in the milk, which will have a negative effect on production, the purchase price, the shelf-life and quality of both the milk and processed products (2, 12) Therefore, both farmers and processors would need to be economically very interested in reducing to minimum the SCC in cooling tank by temporarily removing the milk from cows with large numbers of SCC – respectively high DC. There are cases when DC> 5 are recorded in two or, rarely, even in three Q at the same animal, but always at different values, because the infection is usually installed sequentially not simultaneously, and therefore also inflammatory processes will be found in different phases. Let us note that Milktester RMM will never confuse mastitis milk with colostrums, milk preceding weaning or milk from postpartum mammary edema, because in all these three situations, unlike in mastitis milk, AV appears changed in all four Q, in the same sense, at very close values. We believe that the next investigations will have to refer to:

-Determination of optimal intervals between tests.

-Comparing the results of the Milktester to those obtained by other methods.

-DC Limits (valid for Milktester RMM) recommended for milk samples classification in one of the categories: 1) normal milk – healthy mamma, 2) abnormal milk – mamma apparently normal (subclinical mastitis), 3) abnormal milk – mamma acute (mild, sever) or chronic inflammation (clinical mastitis).

-The possibility to adapt Milktester RMM in automatic milking systems.

-The possibility to interblend the results obtained on the same sample, simultaneously, by the optical device (Milktester RMM), EC, pH or others.

-The possibility to use the device for other purposes, such as to detect counterfeit milk or to assess the quality of milk from the cooling tank, compared to a standard sample.

 

Conclusions

 

  The conception of the device is based on the assumption that the physical, chemical and biological characteristics of normal milk, taken from the four mammary quarters of a healthy cow, usually are similar. An Ssignificant change of some parameters, over a certain threshold in a quarter, by comparison to the others, considered normal and taken as reference, shows an abnormal state of the milk in that quarter. Milktester RMM is designed to detect and instantly display any such difference occurred in a quarter’s milk transmittance, when is crossed through by a monochromatic beam of electromagnetic radiation. The magnitude of the transmittance is influenced by composition, concentration, color and homogeneity of the crossed sample of milk. So, Milktester RMM works as if three different devices –a luxmeter, a colorimeter and a turbidimeter (or nephelometer)- were incorporated into one, to provide a single result for every quarter. The device calculates and displays, also instantly, the final result for the cow. The threshold is arbitrarily chosen, depending of the level of the beneficiary’s exigency regarding desired sensibility and specificity. Like the EC, Milktester RMM is extremely fast, portable and does not consume reactive but, unlike the EC, which is influenced by a single parameter – the concentration of electrolytes – Milktester RMM is influenced by several parameters. The device was conceived to replace the naked eye assessment of the milk, as it is made now by milker – which could be subjective, superficial and random-, by a more accurate and objective assessment, possibly standardized, made cow side periodically by an electronic optical instrument. The next investigations must establish the optimal threshold for differentiation between normal and abnormal milk, milk tester’s efficency and utility in evaluating the quality of mixed milk in containers or cooling tanks and, finally, the chances of adapting the Milktester RMM to the automatic milking sistems on line. Of course, the test and device proposed are susceptible of improvements based on further research.

 

Conflict of interes statement: “None of the authors of this paper has a financial or personal relationship with other people or organizations that could inappropriately influence or bias the content of the paper”

 

ACKNOWLEDGMENT

I am grateful to Mr. Lucian Căprărescu Dipl. Eng, for his technical support, offered with competence and skillfulness, in the building of this equipment.

.

 

References

 

  1. Argherie Diana Ccytological research in cow’s mastitis. Academic Dissertation PhD. Faculty of Veterinary Medicine. USAMV Timisoara. Romania, 2008
  2. Barbano D. M., Ma Y., Santos M. V. Influence of Rau Milk Quality on Fluid Milk Shelf Life. Journal of Dairy Science. 2006, 89: E15-E19, 1-10
  3. Borecki M., Szmidt M., Korwin Pawlowski M., Beblowska M., Niemice P., Wrzoseck P. A method for testing the quality of milk using optical capillaries. Photonic Letters of Poland. 2009, Vol. 1 (1), .37-39
  4. Duglas J. R., Jason M.H. Online Milk Sensing Issues for Automatic Milking. ASAE/CSAE Annual International Meeting 1-4 August 2004. No. 04-4191, 1-9
  5. Hillerton J.E. Detecting Mastitis Cow-side. National Mastitis Council. Annual Meeting .Proceedings, 2000, 48-53
  6. Hogeveen H., Van der Vorst Yvone., Ouweltjes W., Betsie A., Slaghuis B. A. Automatic miilking and quality: an european perspective. National Mastitis Council Annual Meeting. Proceedings 2001, 152-162
  7. Hogeveen H., Ouweltjes W. Sensors and management support in high technology milking. Journal of Animal Science.2003, 81 Suppl. 1-10
  8. Hovinen Mari Udder health of dairy cows in automatic milking. Academic Dissertation. Faculty of Veterinary Medicine. Helsinki 2009
  9. Kamphuis Claudia., Pietersma D., Van der Tol R., Wiedemann M., Hogeven H. Using Sensor data patterns from an automatic milking system to develop predictive variables for classifying clinical mastitis and abnormal milk. Computers and Electronics in Agriculture. 2008, Vol. 62 no.2, 169-181
  10. Lam T.J.G.M., Olde Riekerink R.G.M., Sampimon O.C., Smith H. Mastitis diagnostics and performance monitoring: a practical approach. Irish Veterinary Journal. 2009, Vol.62 Supplement 34-39
  11. Larry Smith K., Hillerton J.E., Harmon J.R. Guidelines on Normal and Abnormal Raw Milk Based on Somatic Cell Counts and Signs of Clinical Mastitis. National Mastitis Council. Approved by the NMC Board of Directors, February 2001.
  12. Ma Y., Ryan C., Barbano D.M., Galton D.M., Rudan M.A., Boor K.J. Effects of Somatic Cell Count on Quality and Shelf-Life of Pasteurized Fluid Milk. Journal of Dairy Science. 2000, Vol. 83 no.2, 264-274
 • Moga Manzat R. Detectarea mamitelor cow side cu ajutoru unui aparat portabil. (Portable Device for Cow Side Detection of Mastitis). Rev. Rom.Med.Vet.2010, no.4, 77-89

 

 1. Olde Riekerink R. G. M., Barkema H. V., Veenstra W., Berg F. E., Strihn H., Zadoks R. N. Somatic Cell Count During and Between Milking. Journal of Dairy Science. 2007, 90, 3733-3741
 2. Rasmussen M.D. Definition of normal and abnormal milk at time of milking. Internal report no.169 for Workshop of the EU-project (QLK-2000-31006). Implications of the introductions of automatic milking on dairy farms. November 27, 2002, 102
 3. Viguier Caroline., Arora S., Gilmartin N., Webeck Katherine., Kennedy R. Mastitis detection: current trends and future perspectives. Trends in Biotechnology. 2009, Vol 27 no.8, 486-493

Posted in Profesional-stiintific and tagged , by

Observații privind noua fază a arivismului de partid și de stat

L-am auzit pe Traian Băsescu enunțând o teorie interesantă, dar pe care nu o împărtășesc, cum că nu generalul Coldea ar fi creierul care a gândit sistemul mafiotoid de la noi, ci dl. Maior, pentru că nu un cap de general, ci numai un cap de politician ar fi putut să conceapă un plan atât de vast, care să cuprindă cele mai potentate persoane (nu personalități) din toate structurile puterii: CCR, parlament, guvern, securitate, procuratură, poliție, etc., provenite în principal din partidele politice sau dintre oamenii de afaceri cu dare de mâmă. Pare plauzibil, pentru că îi vedem limpede cum au încins cu toții o horă mare, pe deasupra constituției și a codurilor, ținându-se stâns de mână, pentru ca nu cumva căderea unora să atragă după sine prăbușirea întreg eșafodajului. Unde greșește Traian Băsescu este atunci când crede că “ numai creierul unui om politic putea concepe un asemenea plan”. Este vorba de concepția multimilenară cum că numai în spatele unei personalități providențiale, care inspiră forță, siguranță și iscusință se vor alinia cuminți și slugarnici toți ariviștii, indiferent de poziția și pregătirea profesională și socială, de opțiunile politice, de naționalitate, sex etc., chiar dacă sunt conștienți de nimicnicia conducătorului. Acest lucru a fost valabil de-a lungul timpului, indiferent de etapa istorică. Cezarul, regele, împăratul, generalisimul, fürerul sau președintele, au trebuit să posede asemenea însușiri pentru a fi recunoscuți.

Astăzi însă lucrurile s-au schimbat mult. Cel puțin în România, că nu știu cum o fi prin alte țări. Observ că nu mai putem vorbi de un pol de putere reprezentat de o persoană sau chiar de un mic grup de persoane. Acuma vorbim de un ”sistem”, deocamdată de nimenea prea bine definit.Așa-zisul sistem este numai aparent condus la un moment dat de cineva anume, care ar gândi toate mișcările. De fapt, astăzi cred că deciziile importante nu mai sunt luate întotdeauna de vreun monom, binom sau trinom, ci numai punctual, în anumite momente, pentru că -așa după cum s-a văzut- atunci când anumite persoane considerate principali factori de decizie au clacat, sistemul a funcționat mai departe imperturbabil.

Într-un articol anterior eu am avansat o explicație proprie acestui fenomen nou, pe care o reafirm ca plauzibilă. Conform acesteia, consider că suntem martorii și trăitorii unei etape perfecționate, mult superioară celei cunoscute în istoria unor țări ca fiind perioada mafiotă.

Conform explicației mele, din toate timpurile la noi -dar presupun că nu numai- a existat un anumit fragment procentual de cetățeni înrudiți genetic prin faptul că posedă aceeași anomalie cromozomială, din cauza căreia sunt neonești, disprețuiesc munca și competența, sunt lipsiți de caracter, șmecheri, perfizi, dornici de putere și înavuțire în detrimentul celorlalți, pe scurt niște impostori, pe care eu i-am definit prin termenul generic mai elegant de ariviști, categorie de cetățeni care chiar fără să se cunoască, se recunosc între ei, se atrag și se susțin instinctiv în societate. Se recunosc chiar de la distănță cu ajutorul unui simț propriu numai lor, asmănător feromonilor cu ajutorul cărora unele animale se recunosc între ele, și a căror existență nu este percepută și de alte animale. Tot așa cum nici cetățenii obișnuiți nu sesizează existența genei buclucașe la ariviști, lăsându-se seduși cu ușurință de propaganda lor ichoroasă. Cu timpul, prin cooperare, în fruntea societății se selectează în funcțiile cheie aproape exclusiv indivizii cu apartenență la categoria respectivă, posesori ai genei arivismului.. Mă tot întreb: Oare cine, cînd și cum va mai putea îndrepta această situație care se tot gomflează? Pentru că sunt deja extrem de mulțiti ariviști, împăienjenind ca o gigantică tarantulă toate domeniile vieții sociale, economice, politice,culturale etc. Dacă cineva mai așteaptă să apară o persoană providențială, capabilă să salveze ambarcațiunea în care ne aflăm și care a început să ia apă, se înșeală. Pentru că, chiar dacă ar apărea vreun asemenea curajos imaculat, în cel mai scurt timp ar fi făcut troacă de porci de către ariviști (nota bene, fără să mai fie nevoie să se adune pentru a conspira în acest scop). Ar fi împroșcat cu așa de mult noroi, încât nimenea și nimic nu l-ar mai putea spăla vreodată.

Și totuși o speranță există. Ea vine din faptul că masele de alegători nu mai sunt ”niște idioți folositori”, cum îi socotea Lenin. A apărut o nouă generație, în rândul cărora procentul membrilor greu de manipulat este tot mai mare și care nu mai sunt debitorii compromisurilor lor anterioare, care pot gândi liber și care au tot mai puține motive să se teamă pentru viitorul lor. Aceștia nu mai au neapărat nevoie de o figură proeminentă care să le deschidă ochii și să le arate drumul (de cele mai multe ori convenabil doar pentru sine). Sunt oameni care gândesc corect cu propriul lor cap și sunt capabili să acționeze din proprie inițiativă, așa cum s-a văzut cu protestul la Ord. 13  Sper să crească vertiginos numărul lor, ca un antidot la ”hora ariviștilor” (nota bene, și proștii gândesc cu propriul lor cap, dar cu ideile altora)


Posted in Cugetari/Reflectii and tagged , , by

Errare humanum est, perseverare diabolicum

 

Deja toată lumea a sesizat că direcția în care ne mișcăm nu este bună, în ceea ce privește alimentația noastră zilnică, din ultimii ani. Dar tare puțini sunt aceia care intuiesc și cam care ar putea fi calea ce bună. Și mai puțini sunt cei ce intuiesc cauzele care au condus la situația actuală. Presupun că și eu mă număr printre aceștia din urmă.

În primul rând vreau să precizez că problemele cu care ne confruntăm nu ne sunt specifice. Ba cred chiar că locuitorii SUA și ai UE sunt și mai afectați decât noi. Procentul de supraponderali, al pacienților cu boli metabolice și neoplazice este chiar mai mare în SUA și unele țări UE decât în România. Așa că justificarea cum că ”noi nu facem decât să urmăm examplul unor țări mai avansate decât noi”, este o prostie. Nu tot ce fac occidentalii este foarte bine și demn de urmat. Unle lucruri greșite le fac dumnealor constrânși de împrejurări. Ca de exemplu: Din cauza creșterii continue a costurilor cu forța de muncă, s-a trecut masiv la industrialiarea și intensivizarea exagerată a agriculturii, ceea ce a devenit posibil prin introducerea în toate sectoarele agriculturii a progreselor continue înregistrate în domeniul mecanizării, automatizării, electronicii, ca și al geneticii și nutriției. S-a ajuns astfel ca 3-4% din populația unor țări să poată să hrănească restul de 93-94% de concetățeni și să mai și exporte (nu este cazul nostru). Nu se mai ține cont de faptul că atât plantele cât și animalele sunt organisme vii care au unele necesități proprii, ce rezidă din relațiile cu mediul în care s-au format de-a lungu timpului. Ca o consecință a industrializării și intensivizării agriculturii, a apărut și nevoia dezvoltării unor rețele centralizate de comercializare angro a produselor. Au apărut magazine uriașe, gen supermarket sau hypermarket, în care poți găsi totul, de la pioneze la mese de biliard, de la sutiene la avogado, de la zacuscă la savarine sau de la pate de ficat și chiftele, la lapte pasteurizat și brânză telemea. Dar, pe câtă vreme asemenea supermagazine atotcuprinătoare se justifică în cazul produselor nealimentare, consider că în cazul produselor alimentare este o mare eroare, care pe termen mediu se va solda cu repercusiuni ireparabile pentru sănătatea consumatorilor. Voi încerca să mă explic în continuare.

Se rulează cantități imense de produse alimentare, care necesită depozitare pe termen relativ lung și care zac apoi și în vitrinele magazinelor mult timp. Dată fiind rapida perisabilitate naturală a produselor alimentare – în general de ordinul zilelor-, în noile condiții, din păcate, conservarea lor a devenit o problemă crucială, deoarece în majoritatea cazurilor, de la momentul producerii și până când alimentele sunt puse la dispoziția consumatorului, de regulă trec luni sau chiar ani de zile. De aici nevoia imperioasă de conservare sigură pe termen lung al alimentelor. Aceasta se poate face prin mai multe procedee: pasteurizarea, adăugarea de conservanți, congelarea, refrigerarea alimentelor ca atare sau în cutii metalice, de plastic, carton, în borcane etc. Cert este însă că toate metodele de conservare degradează calitățile organoleptice și nutritive naturale ale alimentelor. Denaturarea aspectului și a gustului se corectează apoi prin adăugarea de numeroși aditivi, care mai de care mai nocivi pentru sănătate, dar care sunt admiși totuși în baza argumentului că în doze reduse s-ar fi dovedit că sunt tolerați de organismul uman. Fără a se avea în vedere însă efectul cumulativ în timp sau cel prin însumarea cu acțiunea și a aditivilor din celelalte alimente, consumate concomitent. Să nu uităm că, în prezent, peste 85% din totalul alimentelor pe care le consumăm noi provin din marea industrie alimentară (de la noi și mai ales din import) și sunt tratate cu nenumărați consevanți, dintre care probabil că cei mai dăunători sunt conservanții antimicrobieni. Dar aceștia distrug inclusiv flora bacteriană intestinală normală și utilă, în favoarea florei rezistente, dăunătoare. Ne mai mirăm atunci de unde atâta cancer de colon și un noian de alte afecțiuni, care parcă au explodat în zilele noastre? Aprovizionarea magazinelor de desfacere se face din depozite supracentralizate, care nu rareori satisfac cererea unităților de desfacere aflate la distanțe de mii de kilometri. Nu mai discutăm acum despre costurile imense suportate în ultimă instanță de către consumatori pentru transporturile respective – carburanți, uzura mijloacelor de transport și refrigerare, salarii etc- despre poluarea atmosferei de către trailerele gigante care rulează non-stop distrugând șoselele de la sud la nord și de la est la vest și invers.

Ne preocupăm acum doar de degradarea calităților naturale ale alimentelor, de daunele și pericolele majore pe care le incumbă – în mod deosebit cele moderne- pentru sănătatea consumatorilor ( și chiar asupra urmașilor consumatorilor), dar nu mai puțin și de frustrarea pe care o resimțim atunci când, în locul gustului pe care ni-l sugerează minunatele fotografii ale alimentului de pe ambalaj, ne trezim pe papilele gustative cu un gust neplăcut de plastilină, de plastic, de lut sau pur și simplu de un material insipid, fără legătuă cu gustul original, nici chiar atunci când este imbâcsit cu sutele de amelioratori și mirodenii, prezente și ca atare, pe rafturile magazinelor.

E timpul să ne întrebăm din nou: Care este cauza profundă pentru care suntem obligați să tolerăm toate acestea? Răspunsul este simplu și clar: Din dorința de eliminare a forței de muncă manuală (costisitoare) prin mecanizarea și automatizarea la maximum a tuturor proceselor de producție și desfacere, în toate etapele. Ca și din dorința de a artificializa procesele de producție și de a consuma trufandale în extra sezon. Există vreun remediu la toate acestea? Desigur, cu condiția să ne lăsăm ghidați de bunul simț și să facem un pas înapoi atunci când constatăm că am greșit. O tentativă în acest sens a avut, după câte s-a vorbit, Dinu Patriciu, prin înființarea unei vaste rețele de minimagazine de cartier, numite UNICARM, destinate să satisfacă nevoile bătrâneilor din apropiere, făra putința de a se deplasa cu mașinile spre moluri sau alte supermagazine. Tentativă parțial reușită și parțial eșuată, pentru că nu se referă decât la facilitarea desfacerii către consumatorii mai neajutorați, fără să rezolve problema calității produselor alimentare vândute. Acestea sunt produse tot pe scară industrială și sunt distribuite tot centralizat (cu puține excepții), în același fel ca si în cazul marilor supermagazine, și cu aceleași dezavantaje, enunțate mai sus.

Subliniez că sistemele centralizate excesiv, de producere și desfacere a produselor alimentare în România ne distrug, încet dar sigur, micii producători autohtoni și ne aruncă definitiv în negura uitării toate tradițiile noastre sănătoase, dobândite cu trudă de-a lungul milenarei noastre existențe. Am convingerea că, dacă cineva ar face un studiu serios, care să ia în consideraare absolut toți factorii împlicați, pro și contra sistemului modern importat fără discernămânr din Occident, versus modelele tradiționale de producere și desfacere a alimentelor, la nivel loco-regional, ar reieși cu pregnanță avantajele modelelor tradiționale, nu numai din punct de vedere calitativ și social, dar chiar și din punct de vedere economic. Desigur că acest pas făcut spre înapoi nu necesită și renunțarea la anumite progrese care s-au făcut în ceea ce privește ambalarea, prezentarea, refrigerarea, taxarea, controlul etc. Esențial ar fi să se asigure conservarea metodelor tradiționale de producere, prelucrare și conservare a alimentelor, cu desfacerea în zone pe cât se poate mai restrânse, și cu încurajarea micilor producători pe toate căile posibile. Încercările făcute de către uni întreprinzători, în special din domeniul turismului, mi se par insignifiante.

Știu că această concepție poate fi socotită anacronică de către cei ce se vor moderni, dar care nu pot vedea lucrurile în perspectiva anilor viitori, decât numai dacă vor afla că și occidentalii s-au decis să își revizuiască direcția de dezvoltare, deși, tare mă tem că pentru ei este deja cam târziu.


Posted in Cugetari/Reflectii and tagged , , by

Din nou despre studiile doctorale și plagiat

  Iată un subiect la care toată lumea se pricepe, ca la fotbal și agricultură. Evident că cei mai vocali sunt cei ce nu pot fi bănuiți că ar fi ”comis„ ei însiși redactarea vreunei teze de doctorat. Este clar că deocamdată nici măcar nu au citit vreuna, dar ei știu totul despre ceea ce este, despre ceea ce ar rebui să fie, despre ce nu este și nu ar trebui să fie o teză de doctorat. Ei știu sigur dacă o teză este originală sau nu, dacă a fost plagiată sau ba și câte rânduri dintr-o teză trebuie să fie identice sau similare cu cele dintr-o altă teză pentru a se stabili că avem de-a face cu un furt. Bunăoară, dacă cineva și-a propus să facă un studiu despre -să zicem- eficiența Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (observați că numai cu denumirea am și ocupat un rând) și face greșeala să enunțe această denumire de mai multe ori pe parcursul studiului, poate fi acuzat de plagiat (furt) dintr-o altă lucrare, dacă un soft antiplagiat constată existența aceleeași denumiri (cea scrisă cu italice) de mai multe ori și într-o altă lucrare, cu preocupări similare. După care mai trebuie doar numărate rândurile ”identice” și calculat pe această bază procentul de lucrare plagiată ! Simplu, nu? În realitate rezultatul unui test cu oricare soft antiplagiat nu are valoare mai mare decât are -de exemplu- testul cu detectorul de minciuni în instanță. Excepție fac cazurile -rare- când sunt preluate ”ad litteram” zeci sau sute de pagini sau de paragrafe dintr-o altă lucrare, fără citare (în nici un caz nu discutăm despre rânduri). Dar și atunci trebuie avut în vedere locul unde au fost plasate paginile respective, pentru că dacă au fost incluse în prima parte a lucrării, sub un titlul generic ca de exemplu cel de Cercetări sau date bibliografice este vădită lipsa de intenție de plagiat, iar dacă sunt incluse printre observațiile care fac obiectul celei de a doua părți, sub titlul de Cercetări proprii sau originale este cu totul altceva.

Eu sunt de acord cu ceea ce se spune, că este foarte probabil că cea mai mare parte a lucrărilor de doctorat elaborate în țara noastră în ultimul sfert de veac au practicat la greu tehnica plagiatului, la unele fiind vorba de însușirea prin copiere a multor zeci de pagini din lucrările altora, dar eu adaug că plagiatul trebuie privit doar ca cel mai elementar criteriu de dovedire a lipsei de autenticitate a unei lucrări științifice. La această situație s-a ajuns numai pentru că timp de douăzeci și ceva de ani nimenea, dar absolut nimenea, nu și-a pus problema plagiatului, și asta pentru că toată lumea știa că nu se verifică nimic și că oricum cărțile din cărți se scriu (cum spunea într-un senat un profeor-decan, la care m-am referit deja într-un eseu anterior de pe blogul meu). Totul s-a desfășurat la pachet cu furtul a orice avea valoare în România: fabricile, pământul, casele, pădurile etc., plagiatul fiind considerat însă ca un furt atât de minor, în comparație cu celelalte, încât nici nu era luat în seamă. Acuma lucrurile s-au schimbat, în sensul că plagiatul a fost reevaluat ca un fapt deosebit de reprobabil, dar care este folosit deocamdată doar ca o măciucă devastatoare în lichdarea adversarului politic. La ora actuală stabilirea delictului de ”plagiat” mai depinde încă de ce hram poartă cei ce sunt numiți în comisia de analiză și -mai ales- de cine sunt cei ce numesc membii comisiei de analiză. (more…)


Posted in Profesional-stiintific and tagged , , by

Interdependențe dintre globalizare, creșterea demografică, degradarea mediului ambiant și calamitățile naturale.

 In lipsa unui interlocutor interesat, îmi face plăcere uneori să discut cu mine însumi, în încercarea de a-mi limpezii gândurile. Mai ales în anumite perioade când mă obsedează unele întrebări referitoare la diverse fenomene ciudate, cărora nu le pot da o explicație cu ajutorul judecății mele prea mult timp tributară unei baze de date trăite și în mare măsură perimată. Da, am senzația că trăiesc într-o cu totul altă lume, pe care nu o recunosc, o lume care se bazează pe alte valori și care se conduce după alte criterii, cu totul străine mie, pe care nu le înțeleg. Și pentru că totul este în permanentă schimbare, îmi place să-mi aștern gândurile sub forma unor eseuri, pe care să nu le uit și pe care să le recitesc mai târziu, mirându-mă cum de a fost posibil să gândesc astfel cândva. Scriu deci în primul rând pentru mine, dar nu mă deranjează dacă cele scrise le citește și altcineva,- referindu-mă în special la cercul relativ constant al vizitatorilor site-ului și ai facebook-ului meu.

Iată, de pildă, de multă vreme mă preocupă, în momentele mele de cugetare, care oare să fie explicația pentru faptul că omenirea adesea adoptă hotărâri absolut adacadabrante, care sfidează cele mai elementare percepte ale logicii, aflate inclusiv la îndemâna minții celor dotați cu cele mai primitive exerciții de gândire. Asta în pofida faptului că societatea dispune de destule minți luminate, de spirite deschise, de mari personalități dotate cu multă inteligență, dar la a căror dreaptă cumpănire nu se apelează. Aș putea da sute de exemple în care hotărâri luate la cel mai înalt nivel, ca și la nivelul unor organisme locale, îmi inspiră imaginea unor tauri care se îndreaptă cu toată forța, cu capul înainte, spre un zid gros de beton, pe care nici măcar nu flutură vreun steguleț roșu care să le justifice îndârjirea.

Haideți să luăm un exemplu concret. Suntem cu toții asaltați zilnic de știri din ce în ce mai insistente, mai alarmante și mai deprimante despre fenomenele meteorologice extreme, ca inundații sau secete prelungite cauzatoare de moarte prin inaniție a oamenilor și animalelor, creștere a nivelului mărilor și oceanelor, furtuni și uragane ne mai văzute, despre epuizarea rezervelor de hidrocarburi – generatoare de criză energetică-, sau despre marile migrații a unor întrgi popoare, în fața cărora este clar că actualmente, și mai ales în viitor, Occidentul este absolut neputincios, despre escaladarea climatului de război și amenințări tot mai stăruitoare cu atacuri nucleare, despre extinderea pericolului de îmbolnăvire în masa a populațiilor ca urmare a abuzului de aditivi alimentari și furajeri de care se pare că este tot mai greu (spre imposibil) să ne ferim, despre diminuarea rezervelor de apă potabilă și foarte multe altele, a căror enumerare exhaustivă mi-ar lua prea mult timp. Desigur că se pun și întrebări pertinente privind cauzele generatoare pentru fiecare din aceste calamități în parte, și specialiștii caută și găsesc explicațiile așteptate, dar cei mai mulți pun încălzirea globală la baza tuturor, sau aproape a tuturor relelor. Până de curând, încălzirea globală a fost considerată de unii doar ca un fenomen natural implacabil, ciclic sau aleator dar, mai recent, cam toată lumea recunoaște că este vorba în principal despre rezultatul activităților umane. Există și o categorie restrânsă de mari decidenți total neinformați, ca de exemplu domnul Donald Trump, care consideră că încălzirea globală este numai o farsă sau un moft. Dar care ar putea fi cauzele probabile ale încălzirii globale? (more…)


Posted in Cugetari/Reflectii and tagged , , , , by
Inline
Please enter easy facebook like box shortcode from settings > Easy Fcebook Likebox
Inline
Please enter easy facebook like box shortcode from settings > Easy Fcebook Likebox