My complete profile

CURRICULUM  VITAE

Poza RaduNumele: Radu Moga Mânzat

Titlul didacticPROFESOR UNIVERSITAR

Universitatea: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului TIMIŞOARA

Facultatea/Departamentul: Medicină Veterinară/Boli Infecţioase

  Calea Aradului nr. 119, Timişoara

Adresa de domiciliu: Str. Aurel Popovici nr. 5, Timişoara

Telefon : 0766.719381

E.mail : radummoga@gmail.com

Site : www.radumogamanzat.ro

DATE PERSONALE:
Data naşterii: 04. 11. 1938
Locul naşterii: Brad, jud. Hunedoara
Starea civilă: căsătorit cu Moga Ingrid, născută Eichert, în Timişoara, la 26. 02. 1942. Un băiat, Moga (Eichert) Cristian, născut în Timişoara la 08. 01. 1966.
Profesia: absolvent al Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti, promoţia 1964, pensionat la limită de vârstă ca profesor în anul 2001, profesor consultant până în 2009, în prezent autorizat ca medic primar privat.
Stagii de perfecţionare:
1966- (3 luni) -Laboratorul Regional Veterinar al Banatului
1971- (2 luni) Specializare la Institutul de Microbiologie şi Epizootologie din Budapesta
1991- (3 luni) stagiu de documentare la Facultatea de Medicină Veterinară din Liverpool şi Londra, în calitate de coordonator al primului program TEMPUS pentru medicina veterinară, cu durata de 3 ani, având ca obiectiv modernizarea învăţământului veterinar din România.
Funcţii didactice îndeplinite:
1964-1966-Preparator-Disciplina de boli infecţioase din Fac. de Med. Vet. din Timişoara
1966-1971-Asistent- Disciplina de boli infecţioase din Fac. de Med. Vet. din Timişoara
1971-1981-Şef lucrări- Disciplina de boli infecţioase din Fac. de Med. Vet. din Timişoara
1981-1990-Conferenţiar- Disciplina de boli infecţioase din Fac. de Med. Vet. din Timişoara
1990-2001-Profesor – Disciplina de boli infecţioase din Fac. de Med. Vet. din Timişoara
2001-2009 – profesor consultant.
1988 – 2009 Conducător de doctorat.
Funcţii de conducere
1985-1989- Secretar ştiinţific al Senatului I. A. T.
1990-1992-Decan al Facultăţii de Medicină Veterinară
1992-1994-Secretar ştiinţific al Senatului USAB
1995-2001-Şeful catedrei de boli infecţioase şi CSV
Membru în asociaţii şi societăţi profesionale şi ştiinţifice
-Asociaţia Medicilor Veterinari din România, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România,
Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale, Societatea de Patologie Comparată din România,
Comitetul tehnic pentru omologarea metodelor de diagnostic, Comisia pentu testarea şi omologarea produselor biologice de uz veterinar, Consiliul Colegiului medicilor veterinari din judeţul Timiş, Membru correspondent  al ASAS, Societatea Română de Epidemiologie Veterinară, L`Asociation pour l`Etude de l`Epidemiologie des Maladies Animales, EUROVET Guide 1996-1997, Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest (România, Ungaria, Yugoslavia), Consiliul ştiinţific al SN Institutul Pasteur
Titluri ştiinţifice şi onorifice
-Doctor în medicină veterinară (1974)
-Medic veterinar primar (1982)
-Cadru didactic evidenţiat cu diplomă de onoare (1985)
-Conducător de doctoranzi în specialitatea Boli infecţioase , din 1988
-Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (1993)
-Expert evaluator cncsis (2000)
-Diplomă de onoare acordată de IDSA (2001), pentru întreaga activitate
-Laureat al premiului „Traian Săvulescu” al Academiei Române, pe anul 2003
-Laureat al premiului „Paul Riegler” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, pe anul 2006
-Premiul Alexandru Locusteanu, acordat de AGMVR (2007)
-Diplomă de excelenţă, acordată de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (2008 şi 2013)
-Diploma and Jubilee Medal for Exceptional Contributions in supporting FMV and the Progress of Veterinry Medicine ( 2012 )
Cărţi cu caracter ştiinţific sau didactic:
-un tratat de boli virotice şi prionice ale animalelor ( 2005) – coordonator şi coautor
-un tratat de boli infecţioase ale animalelor-bacterioze (2001) – coordonator şi coautor
-3 volume de curs lito, totalizând 640 pagini
-coautor la manualul unic de boli infecţioase (1981)
-îndrumător de lucrări practice şi clinică, 300 pagini ( trei ediţii)
-4 cărţi monografice, de specialitate
Lucrări ştiinţifice
– 156 de lucrări ştiinţifice publicate în ţară sau străinîtate, dintre care 8 în reviste străine iar
19 în limbi străine, communicate la diverse simpozioane, conferinţe sau congrese naţionale sau
internaţionale, plus 11 articole de popularizare a ştiinţei.
Brevete
Au fost înregistrate la OSIM 4 brevete de invenţie (conform listei), dintre care numai unul (tulpina vaccinală TM.501) a fost aplicat în practică, aşa cum se va preciza mai departe.
Câteva dintre cercetările ştiinţifice soldate cu razultate originale deosebit de creative
-O tehnică serologică de RFC, pentru depistarea reagenţilor infectaţi cu A. pleuropneumoniae, omologată şi oficializată în ţara noastră, aplicată pe scară mare în anii de debut ai epidemiei de pleuropneumunie în Romania.
-Creierea în laborator a primei tulpini atenuate de A.pleuropneumoniae- tulpina  TM-501- (brevetată).
-Procedeu de producere a primului vaccin viu, monovalent, contra pleuropneumoniei infecţioase a porcului (prioritate absolută).
-Perfectarea procedeului şi aplicarea, pentru prima dată în lume, a vaccinării prin aerosoli contra PIP, pe mari efective de porcine.
-Trusă şi tehnică ELISA-Tetanos, realizate pentru perfecţionarea tehnologiei de producere a serului hiperimun în Institutul Pasteur.
-Protocol pentru creşterea eficienţei hiperimunizării cailor Institutului Pasteur, pentru producţia de Teser.
-Aparat electronic portabil pentru depistarea mastitelor la vaci; principiu și concepție originale, construcție proprie; prioritate absoluta pe plan internaíonal.
-Concepție și protocol pentru depistarea precoce a mastitelor vacilor ]n scopul reducerii prevalenței acestoa, cu ajutorul aparatului electronic, de concepție proprie.


by