Boala virală Ebola – sursa animală de infecție Ebola Virus Disease – the animal source of infection

Publicat in Revista Ferma, nr. din 8.10.2014,
 Rev, Rom. de Med. Vet. vol.24 nr.3/2014 și pe
site-ul ASAS ”Informații tehnice de interes public”
 / 2 oct 2014 

                                                                                                                                                                                                                                   Prof. dr Radu Moga Mânzat
          

Boala virală Ebola (BVE), cunoscută anterior sub numele de Febra hemoragica Ebola (FHE), este o boală infecțioasă produsă de virusul Ebola (VE), care produce la oameni o boală deosebit de gravă, soldată cu letalitate în proportie de 50 – 90 % din cazurile de îmbolnavire. Sursa de infecție a noilor izbucniri epidemice la om este reprezentată fie de persoanele infectate care se deplasează în zonele indemne, fie de anumite specii de animale, în mod deosebit de anumite specii de lilieci, de „bush meat” (o gamă largă de specii de animale sălbatice din pădurile tropicale, vânate de localnici pentru consum) sau de mamifere din ordinul primate. De la animale la om infecția trece relativ rar, dar după ce au apărut circumstanțele necesare transmiterii infecției la una sau câteva persoane, mai departe boala se propagă cu mult mai mare ușurință, prin transmitere interumană. Ca urmare a evoluției infecției cu VE, animalele receptive la acestă infecție, din punct de vedere epidemiologic se pot clasifica in trei categorii:

  1. Animale considerate gazde accidentale care, ca si omul, fac o boală gravă, adesea fatală. Acestea pot fi surse de infecție pentru alte animale sau pentru om pe toată durata bolii, plus perioada de convaleșcență, – dacă aceasta survine. Cadavrele de asemenea sunt infectante.

  2. Animale considerate gazde facultative, sunt animalele din anumite specii, care pot contracta infecția dar nu fac boala si nu o transmit mai departe.

  3. Unele specii de animale sunt receptive la infecție, după care, indiferent dacă fac sau nu boala, sunt capabile să întrețină la infinit infecția în populația respectivă de animale, prin contagiu intraspecific. Acestea din urmă reprezintă gazdele naturale și rezervorul de virus în natură.

Din 1976, când a fost semnalată pentru prima data, simultan in Sudan și Republica Democratică Congo, și până în prezent, BVE a apărut, cu o oarecare intermitență, sub formă de focare endemice sau epidemice, cu prevalență mai mare sau mai mică, in special în unele țări din Africa Centrală Subsahariană, însă epidemia cea mai gravă, care a cuprins simultan mai multe țări și cel mai mare număr de cazuri, creind o mare îngrijorare în toată lumea, este fără îndoială cea actuală, care a evoluat pe toată durata anului 2014, până în prezent (7, 8,9 ).

Ebola virus disease (EVD), formerly known as Ebola haemorrhagic fever (EHF) is an infectious disease caused by Ebolavirus (EV), producing in humans a very serious disease, resulting in lethality in proportion of 50-90 % of infected cases. Source of infection in the new outbreaks are either infected people moving to free zones, or certain animal species, like certain species of bats,bush meat or some omnivourus mammals of the order primates. The infection passes from animals to humans relatively rarely, but once circumstances arose for the transmission of infection to one or a few people, the disease spreads further much more easily in human population through human-to-human transmission. Takeing into consideration the development of the EV infection, susceptible animals to this infection, from epidemiological point of view, could be divided into three categories:

  1. Some animal species, considered accidental hosts, like humans, make a serious disease, often fatal. They can be sources of infection for other animals or humans, along the whole duration of the disease, plus some time after healing – if it occurs. Cadavers are also potential sources of infection.

  2. Some animals considered facultative hosts, can contract the infection but does not become clinical ill and does not transmit the infection further.

  3. This category comprises animals susceptible to infection, which can maintain indefinitely infection, by intraspecific transmission. These animals are considered natural hosts and reservoir of the virus in nature.

Since 1976 when it was first reported almost simultaneously in Sudan and the Democratic Republic of Congo and so far, BVE appeared, with some intermittent form of endemic or epidemic outbreaks, with higher or lower prevalence, especially in some sub-Saharan countries in Central Africa, but the most serious epidemic that swept several countries simultaneously and the largest number of cases, creating great concern worldwide, was recorded in these year – 2014.

Taguri: Boala Virală Ebola,  Virusul Ebola, sursa animală de infecție,  Ebola virus disease,  


(more…)


Posted in Profesional-stiintific and tagged , , , , , , by